Довідкова інформація про банк «Банк Восток»

Банк Восток

Головной офис
Головний офіс:

г. Днепр, ул. Курсантская, 24

Контакты
Контакты

(56) 790-34-44

bank@bankvostok.com.ua


Кредитні картки банку

УкраїнаКиїв
Справочная информация

Активи банку: 8 494 053,00 тис.грн млн грн

Фін. результат: 82 538,00 тис.грн млн грн

Місце в рейтингу НБУ: 20

МФО: 307123

ЄДРПО: 26237202

Дата реєстрації банку: 17.10.2001

Про «Банк Восток»

Публічне акціонерне товариство «Банк Восток», є правонаступником усіх прав і зобов'язань, коштів і майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОУМ КРЕДИТ БАНК», який, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008р. і рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 27.04.2010г., змінив своє найменування, є правонаступником усіх прав і зобов'язань, коштів і майна ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОУМ КРЕДИТ БАНК», який, згідно з рішенням Установчих зборів акціонерів № 1 від 16.12.2008 року, реорганізовано шляхом перетворення, який є правонаступником всіх прав і зобов'язань, коштів і майна ЗАКРИТОГО аКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Хоум КРЕДИТ БАНК", який є правонаступником всіх прав і зобов'язань, коштів і майна закритого акціонерного ого товариства «Агробанк», яке було створено на підставі рішення Установчих зборів акціонерів від 23.05.2002г. відповідно до Установчого договору від 23.04.2002 та зареєстрованим Національним банком України 17.10.2002 року під номером 283.